topmeny

8 fakta om närsynhet och närseende

1. Närsynthet innebär att man ser bäst på nära håll och har svårt att se föremål på avstånd. Detta tillstånd kallas för ”myopi”.

2. Det finns många olika grader av närsynthet. Ju mer närsynt man är, desto sämre syn har man på lång sikt.

3. Närsynthet utvecklas vanligen i tonåren och brukar stegras under ett par år för att sedan avstanna.

4. Ett närsynt öga är lite större än ett normalsynt; med andra ord är avståndet mellan hornhinnan och näthinnan längre. Det handlar inte om några stora skillnader. En differens på exempelvis 1 millimeter motsvarar cirka 3 dioptrier i brytkraft. Detta innebär alltså att även ett mycket kraftigt närsynt öga inte är mer än högst ett par millimeter längre än ett normalt.

5. För att korrigera närsynthet används en så kallad konkav lins, en ”minuslins”. En sådan lins är tunnast i centrum och tjockare i pereferin. Linsen bryter isär strålarna framför ögat så att ögats eget optiska system klarar att bryta samma strålarna på näthinnan.

6. Närsynthet kan korrigeras både med hjälp av glasögon eller med kontaktlinser. Ett tredje alternativ är refraktiv kirurgi.

7. Det finns fortfarande inte några exakta vetenskapliga svar bakom orsakerna till närsynthet. Idag tror man att det handlar om en kombination av arv och miljö.

Om två närsynt föräldrar får barn blir detta barn ofta närsynt, vilket talar för en ärftlig komponent. Men det har också visat sig att en hög grad av så kallat ”närarbete” är en betydelsefull faktor för att utveckla närsynthet. Andra faktorer som studerats är kost, stress, sömn och ljusförhållande i vår miljö, men inga helt entydiga slutsatser av dessa studier kan dras.

8. Det man kan konstatera i samtliga fall är att den fysiska utvecklingen av närsynthet innebär att ögongloben är för lång mellan hornhinna och näthinna. Men exakt varför denna felutveckling sker är alltså alltjämt ett föremål för forskning och debatt.

Du kan läsa mer om hur man korrigerar närsynthet (myopi) med hjälp av kontaktlinser på den här sidan

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes