topmeny

Amblyopi – synsvaghet vid dåligt tränat öga

Definitionen på Amblyopi är ”synsvaghet” när det inte finns någon fysisk sjukdom i ögat eller synsystemet som förklarar den försämrade synförmågan. Amblyopi uppstår då synsystemet inte fått tillräckligt med träning och därför inte lärt sig att se ordentligt.

Detta kan inträffa hos barn med skelning, och det lilla barnet ser då två bilder, men till skillnad från en vuxen individ kan barnet undertrycka den ena bilden för att undvika dubbelseende.

Den del av hjärnan som normalt ska ta emot synimpulser från det skelande ögat utvecklas inte. Och eftersom denna del inte utvecklas senaere i livet, det vill säga efter 8-10 år, kan synnedsättningen bli bestående.

Kan även uppstå vid brytningsfel på ena ögat
Amblyopi kan även uppstå hos barn som föds med ett kraftigt brytningfel på ena ögat. Det lilla barnet tittar då med det öga som har bäst syn, vilket leder till obalans, och att utvecklingen av det andra ögat avtar.

Hur behandlas amblyopi?
Då amblyopi uppstår som en konsekvens av att det ena ögat tränas för dåligt går behandlingen ut på att det drabbade ögat måste tränas. Detta sker genom att man sätter en lapp för det friska ögat, så tvingar man det amblyopa ögat att utvecklas.

Genom denna enkla behandling kan man göra ett nästan ”blint” öga fullt normalseende igen.

Denna träning med lapp kan bara genomföras i barnåren, då synsystemet blir mer och mer svårt att påverka genom träning ju äldre vi blir. Principen är att ju yngre barnet är, desto bättre går träningen. Då barnet har nått en ålder av 10 år, är behandlingen inte längre meningsfull.

Tiden för behandling är individuell

Tiden för hur länge man måste bära lapp, beror på hur utvecklad Amblyopin är när man upptäcker den. Ju kraftigare den är, desto längre måste barnet bära lappen.

Idag gör man ofta ett schema för hur länge barnet ska bära lappen varje dag, till exempels 4 timmar när man kommer hem från förskolan eller skolan. Det är också viktigt att barnet inte lämnas ensam vid lekar eller aktiviteter när lappen är på, eftersom det givetvis kan vara problematiskt, allra helst initialt, att se och göra avståndsbedömningar, med det amblyopa ögat.

Behandlingen är alltid individuell och sköts normalt av ortoptister (dvs ”ögonsjuksköterska”) på barnmottagningen.

Video som förklarar Amblyopi hos barn (på engelska)

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes