topmeny

Astigmatism, Brytningsfel

  • Astigmatism är ett brytningfel i ögat som vanligen beror på att hornhinnan är oregelbundet krökt, det vill säga ”inte jämnt rundad” som är det ”normala”. Istället för att vara rund, liknar hornhinnan form mer ett ägg, vilket leder till flera olika problem med synen. Ett rundat öga får en jämn fördelning av ljus i alla riktningar, men om man har astigmatism så bryts ljuset istället fel i alla riktningar och synen kan inte fokusera optimalt åt något håll.
  • En astigmatiker har sålunda synfel och svårt att se ordentligt både på lång sikt och på nära håll. På ett sätt är detta såväl myopi som hyperopi på en och samma gång, eftersom man är både närsynt och långsynt.
  • Ett vanligt symptom för obehandlad Astigmatism är huvudvärk och anspänning/trötthet i ögonen. Detta beror på att dina ögonen hela tiden jobbar med att ackommodera sig, det vill säga försöka anpassa sig efter de rådande omständigheterna och fokusera blicken. (Du kan läsa mer om ögats lins och ackommodation här.)
  • Forskning har visat att Astigmatism sannolikt är ärftligt och barn till föräldrar med astigmatism rekommenderas ofta att genomgå en synundersökning. Det ska också påpekas att många människor är astigmatiska utan att veta om det eller, alternativt, bry sig om det. Det finns alltså relativt stora gradskillnader av astigmatism, en viss form kräver inga större åtgärder, en annan innebär att man genast behöver söka upp en optiker.

Hur råder man bot på astigmatism?

För att komma till rätta med detta slags brutningsfel ska man först och främst uppsöka en optiker för utprovning av glasögon eller kontaktlinser. Idag finns det utmärkta linser för astigmatism och här har den tekniska utvecklingen verkligen varit förtjänstfull de senaste åren. Målet med att korrigera astigmatism är att lägga båda ”bildlinjerna” på eller så nära näthinnan som möjligt för att få uppnå en så skarp fokus som möjligt. Detta görs med så kallade toriska glasögon eller toriska linser. Dessa har en sfärisk styrka med en cylindrisk sida. I glasögon är det vanligast att det är en sfärisk styrka på framsidan och en minuscyliner slipad på baksidan. Grundtanken bakom toriska linser är detsamma, vari brytningsfelet avhjälps genom att kontaktlinsen har olika slags slipning på olika delar.


Frequency Xcel Toric

Frequency Xcel toric är en ytterst populär och flexibel månadslins från Coopervision som korrigerar astigmatism, det vill säga det slags synfel som beror på en onormal krökning av horhinnan. Frequency Xcel Toric har i detta avseende utvecklats för att komma till rätta med brytningsfelet, och har även visat sig fungera utmärkt för personer med kraftigt brytningsfel.

  • Läs mer om Frequency Xcel Toric


  • En visuell förklaring av Astigmatism (engelska)

    Comments are closed.

    Powered by WordPress. Designed by WooThemes