topmeny

Att mäta synskärpa hos barn – översikt av de olika metoderna

Eftersom små barn inte kan identifiera bokstäver är det lite mer problematiskt att mäta synskärpan ”på vanligt sätt”, men det finns flera olika metoder.

Tidigare användes ofta så kallade symboltavlor där barnet fick ange vilket föremål eller symbol som hon eller han såg. Dessa föremål satt på tavlan i olika storlekar som representerar olika värden av synskärpa. (En vanlig tavla för detta ändamål är Östergrenstavlan, som alltjämt används i vissa sammanhang.) Då dessa tester inte alltid gav speciellt korrekta resultat har man idag övergivet dem för mer moderna metoder.

Här följer en översikt av de vanligaste.

HVOT – tavlan
Denna tavla har bara fyra bokstäver i varierande storlekar. Barnet får hålla i en tavla med dessa 4 bokstäver och ska peka på samma bokstav på sin egen tavla som undersökaren pekar på.

PL-metoden
I denna undersökning studeras barnets beteende och reaktioner, genom att undersökaren håller upp en speciell ”platta” framför barnet. Denna platta är grå och relativt tråkig att titta på.

Det enda stället där det händer något på plattan är där det finns ett randmönster, varför barnet tittar dit – förutsatt att barnet ser detta mönster förstås. Genom att variera rändernas tjocklek och placering kan man på så vis få ett mått på barnets synskärpa. När barnet inte längre ser ränderna, är gränsen nådd.

LED-Symboler
Denna tavla består av ett antal figurer som barnet själv får sätta namn på. Fördelen med denna tavla är att inget barn ”misslyckas” med undersökningen. När barnet inte ser längre ner på tavlan liknar alla symboler nämligen bollar, och barnet säger då det. På så vis vet också den som gör synundersökningen att gränsen för synskärpan representerar raden då allt blir ”bollar”.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes