topmeny

Author Archive | admin

astigmatism-brytningsfel

Astigmatism, Brytningsfel

Astigmatism är ett brytningfel i ögat som vanligen beror på att hornhinnan är oregelbundet krökt, det vill säga ”inte jämnt rundad” som är det ”normala”. Istället för att vara rund, liknar hornhinnan form mer ett ägg, vilket leder till flera olika problem med synen. Ett rundat öga får en jämn fördelning av ljus i alla […]

Continue Reading
narsynhet

Myopi, Närsynhet

Vad är myopi? Myopi kallas även närsynthet och innebär i praktiken att en person med myopi kan se närliggande objekt klart medans objekt på avstånd upplevs som suddiga och ofukserade. Hur nära objekten måste vara för att patienten ska uppleva dem som tydliga beror på vilket grad av myopi det är frågan om. Ju svårare […]

Continue Reading
glasogon-vs-kontaktlinser

Varför använda kontaktlinser (istället för glasögon)?

Kontaktlinser är ett alternativ till glasögon som idag kan passa nästan alla människor. Som nämnts i vårt inlägg om kontaktlinsernas historia och utveckling är dagens moderna linser mycket bekväma, med fantastiskt genomsläpp av syre och ett vatteninnehåll som gör dem optimala för hornhinnan och ögats yta att må bra. Man kan följaktligen säga att det […]

Continue Reading
Presbyopi

Presbyopi, Ålderssynthet

Presbyopi är termen för att beskriva en åldersrelaterad förlust av ackommodativ förmåga i ögat. Eftersom detta är en negativ förändring i synen som bli alltmer märkbar med hög ålder, kallas Presbyopi också för åldersseende. Rent konkret innebär ålderseende att linsens tjocklek inte längre kan ändras för att anpassa ögat till seende på olika avstånd. Vi […]

Continue Reading
narsynt

8 fakta om närsynhet och närseende

1. Närsynthet innebär att man ser bäst på nära håll och har svårt att se föremål på avstånd. Detta tillstånd kallas för ”myopi”. 2. Det finns många olika grader av närsynthet. Ju mer närsynt man är, desto sämre syn har man på lång sikt. 3. Närsynthet utvecklas vanligen i tonåren och brukar stegras under ett […]

Continue Reading
oversynthet

Hyperopi, Översynthet

Hyperopi är ett av våra allra vanligaste synproblem. Forskare brukar uppskatta att ungefär 4 av 5 i befolkningen har någon form av Hyperopi, men de flesta av dem uppfattar inte problemen själva. Något som bland annat kan manifestera sig i huvudvärk och att ögonen känns ansträngda och trötta. Hyperopi kallas även för översynthet eller långsynthet […]

Continue Reading
amblyopi-lapp

Amblyopi – synsvaghet vid dåligt tränat öga

Definitionen på Amblyopi är ”synsvaghet” när det inte finns någon fysisk sjukdom i ögat eller synsystemet som förklarar den försämrade synförmågan. Amblyopi uppstår då synsystemet inte fått tillräckligt med träning och därför inte lärt sig att se ordentligt. Detta kan inträffa hos barn med skelning, och det lilla barnet ser då två bilder, men till […]

Continue Reading
ogats-lins

Ögats lins – 7 fakta om linsens fysik och förmåga till ackommodation

Linsen i ögat är ungefär liknande en vanlig vit halstablett till storleken och upphängd i strålkroppen i fina trådar, kallade för zonulae. Linsen är precis som hornhinnan uppbyggd av fibrer, som är strukturerade så att linsen ska vara genomskinlig (och sålunda släppa in ljus). Linsen har inga blodkärl då den som sagt ska vara genomskinlig […]

Continue Reading
acuvue2

Veckolinser

Veckolinser är en typ av kontaktlinser som kan användas på olika sätt. På så vis är det inte fel att påstå att veckolinser är ett av de mest flexibla alternativen, då man kan bära dem som antingen dygnetruntlinser eller som månadslinser, på så vis att de kan brukas i upp till fyra veckor. Väljer du […]

Continue Reading
biofinity

Toriska Linser

En torisk lins är avsedd att korrigera brytningsfel, och sålunda benämningen på kontaktlinser som ska användas av astigmatiker. Och detta är inte en liten grupp personer. Tvärtom visar undersökningar att nästan femtio procent av alla som behöver justera synen har en lättare eller svårare form av astigmatism. En ojämnt slipad kontaktlins Astigmatism innebär i praktiken […]

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by WooThemes