topmeny

Archive | Synens funktion

fargseende

Om färgseende & våra tappar

Att vi kan se färg beror på tapparna i näthinnan. De finns tre typer av tappar, och var och en har en stark sensibilitet för en enskild färg: S-tappar är känsligast för blått ljus M-tappar är känsligast för grönt ljus L-tappar är känsligast för rött ljus Eftersom vi kan se många fler färger än blått, […]

Continue Reading
hvot-tavlan

Att mäta synskärpa hos barn – översikt av de olika metoderna

Eftersom små barn inte kan identifiera bokstäver är det lite mer problematiskt att mäta synskärpan ”på vanligt sätt”, men det finns flera olika metoder. Tidigare användes ofta så kallade symboltavlor där barnet fick ange vilket föremål eller symbol som hon eller han såg. Dessa föremål satt på tavlan i olika storlekar som representerar olika värden […]

Continue Reading
synskarpa-tavla

Synskärpa – vad är det?

Att ha en god synskärpa kan definieras som förmågan att kunna se två punkter bredvid varandra samtidigt. Ju närmare dessa punkter är varandra desto större krav ställs det på synskärpan att urskilja dem från varandra. Gränsen för när man alltjämt kan urskilja två punkter och inte en, kallas för upplösningsförmågan, och är synonymt med synskärpan. […]

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by WooThemes