topmeny

Glasögon och olika slags glasögonlinser

Alltsedan 1400-talet har glasögonlinser tillverkats av just glas, men i modern tid så har tekniken bakom att skapa glasögonlinser av plast revolutionerat produktionen.

Glas har ett par nackdelar som material. Dels är det väldigt tungt. Särskilt de invider med kraftiga brytningsfel har fått bära riktigt tunga, stora glasbrillor. En annan nackdel är att glas lätt kan gå sönder – att få glassplitter i ögat är inte så trevligt.

Med plast istället för glas har glasögonen kunnat göras mycket lättare och man har kunnat göra dem både större och tjockare, utan att för den sakens skull behöva göra dem tyngre. Moderna plastlinser har också ett högt refraktivt index (mått på brytkraften) så att de kan göras tunna och lätta även för individer med kraftiga brytningsfel.

Monofokala och multifokala glaslinser
I allmänhet tillverkas glasögonlinser av två snitt: monofokala och multifokala. Att linserna är monofokala betyder att de har ett fokus. Att de är multifokala innebär att de har två eller flera fokus.

  • Monofokala glas används sålunda av individer som behöver glasögon för att se på ett avstånd, exempelvis på långt håll (för den som är närsynt) eller för läsning (för den som är ålderssynt).
  • Multifokala linser används av den som behöver glasögon för att se både på avstånd och nära.

Trifokala glas och progressiva glas

På senare tid har även så kallade trifokala glas lanserats, vilka är behjälpliga både för att se på långt och nära håll, samt vid datorarbete. Trifokala glas kan liksom bifokala glas skapa vissa ”bieffekter” genom att bilden ”hoppar” när man passerar gränserna för de olika styrkorna i glaset.

Progressiva glas är en annan variant av glasögonlinser som innebär att styrkan ökar ju längre ner genom glaset man tittar. Tittar man exempelvis genom den övre delen av glaset är synen bra på avstånd, sänker man blicken, som man gör när man sitter vid datorn, ser man skarpt även på ”mellanavstånd”, och för att läsa en bok eller tidning sänker man blicken ytterligare, och får då även bra fokus via den nedre delen av glaset. Progressiva glas kan alltså användas på alla avstånd, och utan att bilden ”hoppar” som kan vara fallet med trifokala glas.

Därmed inte sagt att progressiva glas är de ”ultimata” glasögonen för alla tillfällen. De kan fortfarande inte ersätta enskilda glasslipningar för ett exakt brytningsfel, men har fördelen att man slipper byta glasögonen många gånger, om man har flera olika brytningsfel.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes