topmeny

Hur vet jag om användandet av kontaktlinser passar just mig?

Kontaktlinser har genomgått en stor utveckling de senaste femtio åren. Som du kan läsa om i vårt inlägg om kontaktlinsernas historia och utveckling var de första linserna direkt obehagliga att bära, medans dagens är rena undret av komfort. Mot bakgrund av detta kan man på goda grunder säga att de flesta människor kan bära kontaktlinser.

Det första man behöver göra är dock att genomgå en grundlig syn- och ögonundersökning hos en optiker för att vara säker på så att det inte finns något i eller utanpå ditt ögon som förhindrar användandet av kontaktlinser. Faktorer som kan påverka utkomsten av denna undersökning är exempelvis om man har en sjukdom i hornhinnan (vissa sjukdomar kan dock behandlas med hjälp av konktaktlinser…), torra ögon, om man har vissa allergier eller tar vissa mediciner som kan påverka ögat, synen och försvåra bruket av kontaktlinser.

Om det inte finns några fysiska eller medicinska hinder att bära linser, så är nästa steg att kartlägga skälet till att bära linser. Till exempelvis kanske man vill slippa glasögon av utseendemässiga skäl, eller av praktiskta: i sitt yrke eller när man utöver en viss aktivitet.

Hos optikern får du svar på fina frågor

Hos optikern gör man exakta mätningar av ögat och synen för att komma fram till vilken lins som passar bäst. Optikern mäter bland annat synen och rundningen på hornhinnan, tårarnas kvalitet och mängd, kollar blinkfunktionen och hornhinnans utseende liksom ögonlocken.

Det är också brukligt att optikern går igenom hur man sätter in och tar ut linserna, samt hur man sköter dem – det vill säga ger dig instruktioner för bästa linsvård. Vikten av sistnämnda ska inte underskattas. Faktum är att hela framgången eller motgången med att bära linser i mångt och mycket avgörs hur duktig du är på att följa optikerna instruktioner för skötsel och vård.

Viktigt att man kan sköta om sina linser
Detta är också en anledning till att man inte brukar rekommendera kontaktlinser till barn förrän de är mogna nog att sköta dem på ett korrekt sätt. Felaktig skötsel eller användning av kontaktlinser leder förr eller senare till komplikationer.

Efter alla undersökningar får du vanligtvis prova ett par linser under en viss tid. Olika linser tar olika tid att vänja sig vid, vilket beror på flera olika faktorer. Exempelvis vilken synfel det är frågan om samt vilken typ av lins som optikern har rekommenderat (månadslinser, endagslinser, progressiva linser etc).

Hur känns det att bära kontaktlinser?
Den som aldrig har prövat kontaktlinser tidigare undrar förstås hur det känns att ha en lins på ögat. En lins är ju ett främmande föremål som ska placeras rakt på ögats yta. Men faktum är att många som bär linser knappat är medvetna om det förrän någon frågar om linsen, eller man tänker på dem. Efter ett tag känns det som en naturlig del av ögat.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes