topmeny

Hyperopi, Översynthet

Hyperopi är ett av våra allra vanligaste synproblem. Forskare brukar uppskatta att ungefär 4 av 5 i befolkningen har någon form av Hyperopi, men de flesta av dem uppfattar inte problemen själva. Något som bland annat kan manifestera sig i huvudvärk och att ögonen känns ansträngda och trötta.

Hyperopi kallas även för översynthet eller långsynthet i vardagligt tal och innebär att ögat är för kort i relation med brytningskraften i viloläge. Rent konkret innebär det att man ser bra på långt håll, men att föremål på nära håll blir otydliga och suddiga. På så vis är Hyperopi motsatsen till myopi – närsynhet.

De flesta kan kompensera översynthet

Som nämnt är det många som lider av Hyperopi utan att veta om det. Detta beror på att vi har en förmåga att kompensera problemet genom att anstränga ögat. Problemet är dock att denna ökade ansträngning, vilket brukas kallas för att ackommodera ögat, har ofta ett pris i form av migrän och trötthet. Och ju svårare form av översynthet man lider av, desto mer måste man anstränga sig för att ackommodera. I de flesta fall brukar förmågan att ackommodera fungerar bra fram till över medelåldern. Därefter försämras den gradvis och upphör nästan helt att fungera i 60 års åldern.

Varför får man Hyperopi?

Som de flesta vetenskapliga discipliner är man inte helt hundraprocentigt säker på exakt vad som orsaker översynthet. Sannolikt beror denna åkomma på en kombination av ärftliga och sociala faktorer. De flesta forskare är dock överens om att översynthet vanligtvis är genetiska betingad, men problemen kan förvärras eller minimeras av våra levnadsvanor – och ålder. Stress, dålig kost och dåliga arbetsförhållande i svag belysning har i flertalet studier visat sig öka risken för översynthet.

Vad kan man göra?

För att korrigera översynthet så behöver man prova ut glasögon eller kontaktlinser med en plusglas där linsen är konvex och tjockare på mitten. Syftet med detta är att förändra hur ljusstrålarna bryts i ögat och på så vis komma till rätta med långsynheten.

Många föredrar i detta fall att använda kontaktlinser framför glasögon eftersom sistnämnda förstorar ögat, vilket kan ge ett estetiska störande intryck. Om du misstänker att du är översynt ska du som alltid först vända dig till en optiker för råd och utprovning av rätt lösning.

Video om långsynthet

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes