topmeny

Ögats lins – 7 fakta om linsens fysik och förmåga till ackommodation

  • Linsen i ögat är ungefär liknande en vanlig vit halstablett till storleken och upphängd i strålkroppen i fina trådar, kallade för zonulae.
  • Linsen är precis som hornhinnan uppbyggd av fibrer, som är strukturerade så att linsen ska vara genomskinlig (och sålunda släppa in ljus).
  • Linsen har inga blodkärl då den som sagt ska vara genomskinlig och släppa in ljus. Därför förses den med syre av kammarvattnet från strålkroppen.
  • Linsen är elastisk vilket är viktigt för att den ska kunna ändra form och ställa in synskärpan på olika slags avständ, inte minst närseende. Det är detta som kallas för ackommodation, vilket sker genom att muskeln i strålkroppen drar ihop sig, linstrådarna slappas då av, och linsen drar sig samma. Linsen blir då rundare och vi kan se på nära håll.
  • Att ackommodera innebär sålunda att linsen ändrar form för att bryta ner ljuset mer. Att ackommodera betyder helt enkelt att ”anpassa brytkraften” så att man ser bra.
  • Förmågan till ackommodation förändras med åldern och brukar stå tydligt för den ”normalsynte” i 40-50 års åldern. Det upptäcks vanligen som ett problem att läsa på nära håll och man får flytta tidningen eller bokenpå längre avstånd från ögonen för att skärpa ska uppstå. När armarna inte längre räcker till är tillfället då man skaffar sig läsglasögon eller kontaktlinser för att avhjälpa problemet.
Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes