topmeny

Ögonhålan – ögats skyddade hölje

Ögat är ett känsligt organ och det är ytterst ändamålsenligt att kroppen är försedd med flera funktioner för att skydda ögonen mot skador. En viktig funktion i detta sammanhang har ögonhålorna; faktum är att ögat ligger mycket mjukt inbäddat i en ”fettkudde” inuti ögonhålorna som kallas för orbitan, en benhåla som omger och skyddar ögat.

Ögonhålan drabbas inte av benskörhet

Det är intressant att konstatera att detta ben inte drabbas av benskörhet när vi blir äldre, vilket i princip innebär att själva ögonhålan inte försämras när vi blir äldre. Det som dock kan inträffa, och som man kan notera hos äldre individer, är att ögat sjunker in en aning i ögonhålan, vilket beror på att fettkudden bakom ögat har minskat i storlek (tjocklek) och att ögat därför sjunker bakåt något.

6 yttre muskler håller ögat flexibilt

Ögonhålan innehåller därtill sex yttre ögonmuskler:

  • Övre sneda muskeln
  • Övre raka muskeln
  • Yttre raka muskeln
  • Undre sneda muskeln
  • Undre raka muskeln
  • Inre raka muskeln

Dessa sex muskler har som uppgift att möjliggöra ögats rörelse i flera riktningar; man skulle kunna säga att det är dessa som styr funktionen av ögats muskulära ”flexibilitet”.

Vid sidan av den skyddande fettkudden och ögonmuskulaturen, innefattar ögonhålan även flera blodkärl som transporterar syre och näring till ögat, samt fungerar som ”kopplingar” av de styrsignaler som flödar mellan nerverna från och till ögat.

Under kanten av ögonhålan, i riktningen mot tinningen, sitter också den körtel som producerar tårar – gladula lakrimalis. Denna har bland annat till uppgift att hålla ögat återfuktat (i samarbete med ögonlocken), men också att ögats yta hålls blank och av optisk hög kvalitet.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes