topmeny

Om färgseende & våra tappar

Att vi kan se färg beror på tapparna i näthinnan. De finns tre typer av tappar, och var och en har en stark sensibilitet för en enskild färg:

  • S-tappar är känsligast för blått ljus
  • M-tappar är känsligast för grönt ljus
  • L-tappar är känsligast för rött ljus

Eftersom vi kan se många fler färger än blått, grönt och rött ljus blir själva synupplevelsen alltid en blandning av dessa tre grundfärger i olika slags sammansättningar. Det är också på grund av dessa tre olika uppsättningar av tappar som man kallar mänslig syn för trikromat.

Detta slags syn och färgseende är unik för primater, medan många däggdjur enbart har två typer av tappar, vilket kallas för dikromater. Detta gäller exempelvis kor och hundar som kan se blått, grönt och gult, men inte orange och gult.

Kvinnor med tetrakromatisk syn
Senare tids forskning har visat att kvinnor i vissa fall har en så kallad tetrakromatisk syn. Detta innebär att de har ytterligare en slags typ av tapp mellan den röda och gröna som gör att de kan se ytterligare nyanser mellan rött och grönt.

Att det är kvinnor som är begåvade med denna slags ökade synförmåga beror på att kvinnor har två X-kromosomer. Och eftersom färseendet är kopplat till X-kromosomen och den ena X-kromosomen kommer från mamman och den andra från pappan kan dessa vara olika och sålunda ge upphov till olika synförmågor.

Man räknar med att ungefär 10% av den kvinnliga befolkningen har tetrakromatisk syn. De flesta människor med ”vanligt” färgseende kan uppfatta cirka tio miljoner olika färger, men en kvinna med denna synförmåga kan uppfatta omkring 100 miljoner olika färger.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes