topmeny

Strålkroppen – ögonlinsens fäste

Belägen runt iris, dold bakom senhinnan, hittar vi strålkroppen. Till utseendet kan den liknas vid en ring i vilken ögonlinsen är fäst. Strålkroppen övergår sedan bakåt i åderhinnan, en hinna med massor av kärl som omvälver hela ögat under senhinnan.

I strålkroppen sitter även en ringmuskel. När denna drar sig samma blir linsen rund och på så vis möjliggörs så kallad ackommodation, det vill säga förmåga att se på nära hålla.

Här produceras kammarvattnet
Det är också i strålkroppen som kammarvattnet produceras, en vätska som passerar genom pupillen och ut i främre ögonkammaren, och som sedan sugs upp i en kanal mellan iris och hornhinnan.

Det är kammarvattnet som förser ögat lins med näring och skapar det ”tryck” som gör att ögat behåller sin rätta form. Om trycket i kammarvattnet stiger kan man få glaukom, så kallad grön starr.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes