topmeny

Synskärpa – vad är det?

Att ha en god synskärpa kan definieras som förmågan att kunna se två punkter bredvid varandra samtidigt. Ju närmare dessa punkter är varandra desto större krav ställs det på synskärpan att urskilja dem från varandra. Gränsen för när man alltjämt kan urskilja två punkter och inte en, kallas för upplösningsförmågan, och är synonymt med synskärpan. Rent alltmänt brukar man tala om synskärpa som ”skarp bild på näthinnan”.

Att ha en synskärpa på 1.0 är det gängse måttet för en ”normal” syn, och innebär att man kan urskilja bokstäver på en syntavla där de enskilda bokstavsdelarna, ses under en vinkel av 1, det vill säga 1/60-dels grad.

Olika sorter av synskärpa
Det finns också flera olika slags synskärpa. Det vanligaste sättet att prova synskärpan är med hjälp av en så kallad syntavla med ett antal bokstäver som man ska läsa av.

  • Förmågan att kunna identifiera en enskild bokstav kallas för igenkänningssynskärpa.
  • Men även om man inte kan identifera den enskilda bokstaven, så kan man se att det finns något där, vilket i sin tur kallas för detektionssynskärpa.

Förmågan att se ”förskjutningar” i sidled mellan två vertikala linjer kallas för Vernier synskärpa. Den mänskliga synen har en naturligt god förmåga att registrera även små skillnader i detta test.

Att mäta synskärpan med syntavla
Synskärpan mäts som sagt med hjälp av en syntavla, där en rad med bokstäver motsvarar en viss typ av synskärpa.

Syntavlan ska vara placerad i ett speciellt ljusskåp och ha ett avstånd på cirka fyra eller fem meter från betraktaren för att vara rättvisande. Om betraktaren klarar minst sextio procent av bokstäverna på en rad, så har synskärpan det värde som finns angivet på denna rad.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes