topmeny

Tårfilmen – den viktiga vätskan i ögat

Det finns många funktioner i ögat som syftar till att hålla det av hög optisk kvalitet. En mycket viktig del av detta utgörs av tårfilmen – ett tunt vätskeskikt som täcker hornhinnan.

Tårfilmen kan rent generellt sägas vara en viktig del av ögats funktion, då den utgör ögats första ”ljusbrytande punkt”. Tårfilmen är ungefär 5 mikrometer (det vill säga tusendels millimeter) tjock och består som helhet av tre olika lager.

Tårfilmens 3 lager: fett, vatten och slem

  • Det yttre lagret är ett mycket tunt skikt av fett, vars främst funktion är att ”binda” kvar tårvätskan och förhindra att den dunstar.
  • Mellanlagret är det tjockaste, utgör ungefär 95% av tårfilmens totala yta, och består av vatten.
  • Det innersta lagret är ett tunt lager av slem, mucin. Detta ligger alltså närmast själva hornhinnans yta och har bland annat som syfte att bädda in och skydda mot främmande partiklar som når ögat. Slemmet tar hand om partiklarna och dessa transporteras sedan mot den inre ögonvrån och förs bort via tårarna.

Det är fördelningen och samarbetet mellan dessa tre lager som gör att ögat håller sig fuktigt och av optisk hög kvalitet. Om fördelningen och balansen dem emellan rubbas, kommer tårfilmens kvalitet att försämras, vilket kan leda till att ögats yta torkar ut.

Uppgifter och funktionalitet
Det finns flera viktiga uppgifter för tårfilmen.

  • För det första ska den hålla ögats yta så jämn som möjligt för att skapa goda optiska förhållanden.
  • För det andra så innehåller själva tårvätskan en mängd näringsämnen och syre för att försörja den ”kärllösa” hornhinnan.
  • För det tredje så innehåller vätskan också antibakteriella ämnen och enzymer för att hålla området framför hornhinnan fritt från infektioner.

Så fördelar vi tårfilmen
Det är när vi blinkar, det vill säga när ögonlocket omsluter ögat, som vi fördelar tårfilmen och skapar förutsättningar för en jämn yta. Vanligen så blinkar vi någonstans mellan 10-15 gånger per minut. Men det blir mer sällan när man är sysselsatt med en ”synkrävande” arbete. Om man blinkar för sällan blir påfrestningen högre på tårfilmen, som då måste hålla sig utspänd över hornhinnans yta under en längre tid utan att spricka.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes