topmeny

Vanliga komplikationer och bieffekter av kontaktlinser

De mest vanliga problemen med att bära kontaktlinser är lindriga besvär i form av irritation, lättare ”skavkänslor”, och i vissa fall en mild rodnad i ögat. Detta är särskilt vanligt när man börjar använda kontaktlinser och ögonen ännu inte hunnit vänja sig vid det nya föremålet på ögats yta.

Om detta tillstånd blir mer permanent och svårartad, kan det vara ett tecken på att något inte står riktigt rätt till. Om man känner obehag av att bära linser ska man alltid ta ut dem – och vid mer långvariga, återkommande besvär är det alltid rekommenderat att kontakta en optiker för råd och hjälp.

Här följer en översikt av fler komplikationer som kan uppstå av kontaktlinser.

Torra ögon
Detta är sannolikt den vanligaste formen av besvär med användning av kontaktlinser. Torra ögon kan uppkomma som en ren konskvens av att man blir äldre och att tårproduktionen och tårarnas kvalitet därav gradvis försämras. Men också av en mängd andra orsaker. Du kan läsa mer om torra ögon i det här inlägget.

Hornhinnesvullnad
Detta slags svullnad uppstår som en följd av syrebrist i hornhinnan. Rent konkret innebär detta att kontaktlinsen inte släpper igenom tillräckliga mängder syre för att hornhinnan ska må bra. De första symptomen på detta kan vara att man ser lite suddigt – något som försvinner en stund efter att man tagit ut kontaktlinserna. Vid detta tillstånd ska man uppsöka en optiker och byta till kontaktlinser med bättre syregenomsläpp.

Bindhinnekaraktär
Detta är ett slags allergisk reaktion på så kallad kroppsegna proteiner som fastnat på kontaktlinsen, vilket brukar vara vanligt om man inte skött rengöring av linserna som man ska.

Fenomenet kommer sig av att man måste blinka – och att ögonlocket då glider över kontaktlinsen flera gånger varje dag. Då de kroppsegna proteinerna fastnar utanpå kontaktlinsen kommer dessa i kontakt med slemhinnan på insidan av ögonlocket. Slemhinnan blir då röd och irriterad, skaver och kliar, speciellt då man tagit bort kontaktlinserna.

Bindhinnekaraktär brukar ”behandlas” genom att man inte använder konktalinser på ett par veckor, och på så vis ger slemhinnan i ögonlocket en chans att återhämta sig. Ögondroppar kan också snabba på återhämtningen. En annan åtgärd, då man börjar använda kontaktlinser igen, är förstås att vara ytterst noga med att rengöra sina linser.

Infektioner och sår på hornhinnan
Infektioner i ögat orsakas ofta av bakterier eller virus. Detta är vanligt både bland dem som bär kontaktlinser och de som inte gör det. I det allra flesta fall tar våra egna försvarsmekanismer hand om sådana infektioner, men i enstaka fall kan virus och infektioner ta över.

Detta tillstånd kan bli särskila allvarligt om en kontaktlins har orsakat en skada på ögats yta. Det infekterade sår som då uppstår kallas för keratit och kan skada synen. Det är därför mycket viktigt att man tar kontakt med sin optiker så fort man har besvär från ett öga som sträcker sig över ett dygn.

För trånga linser
Precis som man kan få skoskav av en för trångt sittande sko, kan man få skav av kontaktlinser som sitter för hårt mot hornhinnan. Detta förhindrar det viktigt tårflödet mellan ögonlinsen och hornhinnan, vilket kan ge upphov till suddig syn, torra ögon, irritaion och rodnad.

En för trång lins behöver inte nödvändigtvis innebära att man behöver byta sort – det kan lika gärna innebära att ögat inte hunnit vänja sig vid, eller anpassa sig efter, linsen än.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes