topmeny

Varför använda kontaktlinser (istället för glasögon)?

Kontaktlinser är ett alternativ till glasögon som idag kan passa nästan alla människor. Som nämnts i vårt inlägg om kontaktlinsernas historia och utveckling är dagens moderna linser mycket bekväma, med fantastiskt genomsläpp av syre och ett vatteninnehåll som gör dem optimala för hornhinnan och ögats yta att må bra.

Man kan följaktligen säga att det aldrig har varit så enkelt och bekvämt att bära kontaktlinser, som idag.

En vanlig frågeställning är vad det finns för argument att bära kontaktlinser istället för glasögon. Här följer några av dem.

  • Kontaktlinser syns inte utan blir som en naturlig del av ditt utseende. De är heller inte lika utsatta som glasögon för yttre att förläggas, slarvas bort eller gå sönder genom att man tappar dem i marken.
  • Jämfört med glasögon påverkas de mycket mindre av regn på så vis att de varken blir immiga eller dimmiga.
  • Då kontaktlinsen sitter på ögats yta behöver man inte bry sig om de förstorings-eller förminskningsproblem som glasögon kan ge upphov till. Man kan därför korrigera större skillnader mellan ögonens brytningsfel med hjälp av kontaktlinser än med glasögon.
  • Glasögon är vanligen ”optiskt bäst” i centrum av glaset vilket leder till att de perifera delarna per automatik blir sämre, och ger en mer förvrängd bild. Detta problem slipper man med kontaktlinser eftersom dessa är placerade direkt på ögats yta, så att man alltid har den bästa optiska delen för synen oavsett om var man vänder blicken.
Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes